Hoe werken wij?

Op elke locatie is de dagelijkse leiding in handen van een locatiecoördinator die wordt ondersteund door huiswerkbegeleiders. De begeleiders die bij A tot Z werken  zijn divers en worden intern opgeleid. Een groot deel van de begeleiders is bevoegd docent: sommige begeleiders zijn startende docenten, anderen hebben al meer dan 10 jaar ervaring. Begeleiders hebben als vooropleiding het vwo.

Ook werken we met enthousiaste en bekwame studenten, die bewust gekozen hebben voor begeleiding van leerlingen. Wat alle begeleiders met elkaar gemeen hebben is dat ze op een prettige, adequate en rustige manier met leerlingen omgaan, helder en geduldig kunnen uitleggen en duidelijk en consequent de grenzen voor pubers kunnen benoemen en stellen.


Voordelen van onze werkwijze:

  • Geen extra reistijd
  • Bekendheid met de schoolorganisatie
  • Snelle verwijzing van leerlingen door docenten, mentoren en zorgcoördinatoren naar A tot Z Huiswerkbegeleiding zonder wachttijden
  • Bekende en veilige omgeving voor uw kind
  • Persoonlijke bekendheid met de mensen achter de schoolorganisatie: de docenten, mentoren en teamleiders
  • Lagere tarieven

 

 


Verslaglegging en contact

Na aanmelding krijgt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek en wordt (in overleg en indien gewenst) tevens de mentor door ons op de hoogte gesteld van het feit dat uw kind bij ons de huiswerkbegeleiding volgt.

Binnen enkele weken nadat uw kind bij ons begonnen is krijgt u van ons een mail waarin wij onze eerste indruk geven over uw kind. Een kopie van deze mail wordt ook aan de mentor verstuurd.
Periodiek, voorafgaand aan de rapporten/rapportvergaderingen van de school, ontvangt u een verslag over uw kind op de huiswerkbegeleiding. Een kopie van dit verslag wordt eveneens weer aan de mentor van uw kind verstuurd.

Indien u vragen heeft of iets wilt bespreken dan kunt u altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met de locatiecoördinator.